[zaloguj się]

OŹDZIĆ (2) vb impf

o jasne.

Fleksja
inf oździć
indicativus
praes
sg pl
1 ożdżę
3 ożdżą

inf oździć (1).praes 1 sg ożdżę (1).[3 pl ożdżą.]

stp brak, Cn notuje, Linde XVI w. (jeden z niżej notowanych przykładów) błędnie: ożdżyć.

Suszyć kiełkujące ziarna zboża w słodowni; sporządzać słód (2): Torrefacio, Suſzę/ wędzę/ ożdzę. Mącz 459d; [Ożdżę/ Torreo, proprie, hordeum maceratum arefacio ad coquendam cerevisiam. Volck Ppp4v].
Zwrot: »słod oździć« = bynen parare, torrere frumentum Cn (1): Torrere igne frumenta. Słód oźdźić. Mącz 459d; [mielcuch ku Wiśle dworski [...], w którem ozdzą słody mieszczanie LustrPom 124].

Cf [OŻDŻENIE], OŻDŻONY

EW