[zaloguj się]

OŹLIĆ (1) vb pf

Fleksja

2 sg m praet oźliłeś.

stp, Cn, Linde brak.

Sprowadzić na kogoś zło, nieszczęście, źle się z kimś obejść [dosłowny przekład z hebr. raa’] [kogo]: Iehowo Boże moy/ áza y tę wdowę/ ſktorą ia mieſzkam ſkarałeś (marg) wł. goſzcżę ozliłeś. (–) [malefecisti; więceś ... vtrápił Leop; ieſcześ ... vtrapił WujBib] vmarzáiąc ſyná iey? BudBib 3.Reg 17/20.

Synonim: utrapić.

EW