[zaloguj się]

OŹNICZNE (1) sb n

Fleksja

N sg oźniczn(e).

stp, Cn, Linde brak.

Prawdopodobnie: Opłata za korzystanie z oźnicy, suszarni słodu: Cłá/ Targowe/ Moſtowe/ Kotłowe/ Oznicżne [!] GostGosp 168.

Synonim: słodowe.

EW