[zaloguj się]

[OŻADZIE sb pl t a. n

Fleksja

A sg ożådzi(e).

stp, Cn, Linde brak.

Resztki, odpadki pozostałe przy młóceniu i oczyszczaniu zboża: ktemu też z dzieśięćinnych zboż ſłomy/ plewy/ ożadźie/ zgoniny/ y inſze tákie odrobiny vmłotne miawſzy/ ná tym mogłby po wſzyſtkich páńſtwách ſwych/ około ſtá tyśięcy klacż y ſprzypłodkiem ráchuiąc chowáć GrabZdanie I3v.]

FP