[zaloguj się]

OŻENIONY (1) part praet pass pf

Fleksja

N sg m ożeni(o)ny.

stp, Cn brak, Linde bez cytatu s.v, ożenić.

Połączony ślubem małżeńskim z kobietą: Nuptus – Ozenioni. Calep 706b; [ożeniony/ uxoratus, maritus. Volck Ppp4v].

Cf NIEOŻENIONY, OŻENIĆ

EW