[zaloguj się]

OŻRALEC (11) sb m

o jasne; -a-, [-å-]; e prawdopodobnie jasne (tak -ec).

Fleksja
sg pl
N ożralec ożralcy
I ożralcy

sg N ożralec (4).pl N ożralcy (6).I ożralcy (1).

stp, Cn brak, Linde XVI w.

Znaczenia
Obżartuch, pijak; bibax, ebriosus, heluo Calep (11): RejWiz 15; RejZwierc 59v, 60v; Calep 130a; Ale mi podobno rzeczeſz/ v Włochóweś tego [pijaństwa] náwykł: prawdá/ że nie v Niemców: bo tákiéż ożrálcy iáko y my. KochPij C3; [Volck Ppp4v, Qqq].

W połączeniach szeregowych (3): Ktorzy maią wielki brzuch poſpolicie mało miewaią rozumu dowcipnego, więcey ſą ozralci leniwy, darmopychowie obłudni, pſotliwy y nie pobożni, więcey ciału niż duſzy folguiąci GlabGad P5v; Iáko gi [czas] trácą opilcy/ ożrálcy/ kozerowie/ y ini wſzetecżnicy/ co go połowicę záſpi/ á drugą połowiczę iáko w błazna á w poſmiech obroći. RejZwierc 103; Heluo – łakomiec, ozralec, łokac, marnotrawca. Calep 476a.

Szeregi: »ożralec a marnotratca« (1): Ale ázaż trzebá więcey przypomináć y przykładow ſthárych/ zaż máło pomſty y dziś widzimy nád tákiemi ożrálcy á márnotratcámi ſwiátá tego RejZwierc 194. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.]

»ożralec, (i) opilca« (2): Ten náſz ſyn ieſt krnąbrny/ vporny/ á niepoſłuſzny nam/ ożrálec y opilcá [epulo et potator est PolAnt Deut 21/20] RejPosWstaw [413]v; Ebriosus – Ozraliec, opielca. Calep 346b; [BibRadz Deut 21/20]. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.]

[»pijanica i ożralec«: Bo pijánicá y ożrálec [bibax et edax] z vbożeie [!] BudBib Prov 23/21 (Linde).]

Synonimy cf OŻRALCA.

Cf OŻRALCA, OŻYRCA

EW