[zaloguj się]

[OŻYNAĆ vb impf

Fleksja

3 pl praes ożynają.

stp, Cn brak, Linde XVI w.

Żąć, ścinać, kosić: W źiemi Fráncuſkiey/ tám gdźie ieſt wielka rownia/ bárzo prędko ożynáią [zboże]/ bez nakłádu y prace ludzkiey Cresc 1571 155 (Linde).

Formacje współrdzenne cf ŻĄĆ.]

AKtt