[zaloguj się]

OŻYWICIEL (8) sb m

o prawdopodobnie jasne (tak w ożywić); e w N sg prawdopodobnie pochylone, w pozostałych przypadkach prawdopodobnie jasne (tak w -ciel-).

Fleksja
sg
N ożywiciél
A ożywiciela
I ożywiciel(e)m
V ożywicielu

sg N ożywiciél (5).[A ożywiciela.]I ożywiciel(e)m (2).V ożywicielu (1).

stp, Cn brak, Linde XVI i XVIII w.

1. Dawca życia (5): Pan Kryſtus ieſt á vſtáwicżnie mieſzka w ſwoich wiernych á wybránych/ przez ſámę tylko wiárę/ przez miłość/ á przez Duchá ſwego s. nie inácżey iedno iáko odkupiciel w odkupionych ſwoich/ vſpráwiedliwiciel w vſpráwiedliwionych ſwoich/ ożywiciel w obżywionych ſwoich RejPosWiecz2 93; [iż wierzymy ſpołecżnie w Ducha ſwiętego/ prawego ożywiciela y Pana RejKat 42v].

ożywiciel kogo, czego (2): BielŻyw 136 cf W przen; LatHar 272 cf Szereg.

W połączeniach szeregowych (2): iáko ieſt Pan Kryſtus/ záchowywáciel/ zbáwiciel/ vſpráwiedliwiciel/ y iáko ożjwiciel/ w nas mieſzka RejPosWiecz2 94v, 92.

Szereg: »stworzyciel i ożywiciel« (1): O Pánie IEzu Chryſte/ Synu Bogá żywego/ ſtworzyćielu y ożywićielu narodu ludzkiego LatHar 272.
W przen (1): Lato ieſt ożywiciel wſzitkich zioł, y ſiania y vroda owoczow BielŻyw 136.
2. Ten, który przywraca życie [kogo] (3):
Szeregi: »wskrzesiciel a (i) ożywiciel« (2): Zewángeliey teſz dźiśieyſzey y ſpiątego Cápitulum Ianá S. iáſna rzecż że ieſt w ſkrześićiel [!] á ożywićiel wſzyſtkich vmárłych. (marg) Chriſtus wſzyſtkich wſkrzeſiciel y ożywićiel. (–) BiałKaz F.

»wzbudziciel i ożywiciel« (1): Tego iey iedno niedoſtawáło/ że niewiedźiáłá/ kto w zbudźićielem [!]/ y ożywićielem/ wſzyſtkich vmárłych być miał. BiałKaz E.

Synonimy: 1. stworzyciel; 2. wskrzesiciel, wzbudziciel.

Cf OBŻYWICIEL, [OŻYWIACZ]

EW