[zaloguj się]

[PACHOŁKOWY ai

Fleksja

G pl pachołkowych.

stp, Cn, Linde brak.

Przymiotnik dzierżawczy odpachołek” ‘sługa wojskowy: Strzelby, Zbroje, szat żołnierskich i pachołkowych w zastawę brać i rynsztunku wszelakiego szynkarz żaden aby nie śmiał UstWojsk 1525/312.]

KW