[zaloguj się]

[PACHTOWY ai

Fleksja

G sg n p(a)chtow(e)go.

stp, Cn brak, Linde XVII(XVIII) w.

Przymiotnik odpacht”; płacony jako pacht: Młyn jest na stawie, [...] z którego dają do roku ćwiercien żyta pachtowego 24 LustrWpol I 195.]

KW