[zaloguj się]

PACIORKOWY (1) ai

Fleksja

I sg m påciorkowym.

stp, Cn brak, Linde w objaśnieniu s.v. paciorek.

Przymiotnik odpaciorek” ‘koralik’; zrobiony z paciorków:
Wyrażenie: »paciorkowy biczyk« = sznur korali: Możeſz odpróć y té wzorki/ Czysćie ták námá z paćiorkowym biczykiem. KochFr 17 [zamiast: z paciorki w wierszu, w którym wyraz rymujący się jest celowo zastąpiony innymi wyrazami].

Synonim: koralowy.

Cf PACIERZOWY, PACIORKOWATY

LWil