[zaloguj się]

PACYFIKAŁ (3) sb m

Pierwsze a jasne, drugie pochylone.

Fleksja
sg pl
N pacyfikåł
A pacyfikåł pacyfikåły
I pacyfikåły
inne pl N a. A a. I - pacyfikåły

sg N pacyfikåł (1).A pacyfikåł (1).pl [A pacyfikåły.I pacyfikåły.]N a. A a. I pacyfikåły (1).

stp, Cn brak, Linde XVII i XIX w.

Ozdobny medalion zawierający relikwie świętych (3): Item wzyal pannye pyothrkowſkyey [...] paczifikal srebrny LibMal 1552/169; [papież Lew] roſkazał/ áby na Mſzy tho tzatzko [kości ludzi umarłych w szkle] Krolom/ Pánom/ y inſzym ludziom/ proſtym cáłowáć noſzono y dawano/ co zowiećie Pácyfikały. KrowObr 197; WyprKr 53v.

[W połączeniach szeregowych: TestZygmAug 30; ktore [bluźnierstwa] ludkom proſtym [papież] cukruie owemi ſwemi [...] álbámi/ komżámi kazułámi Ornaty Dálmuciámi Rokietámi/ Infułámi/ Kurwaturámi Krzyżmi/ Pácifikały KrowObraz N2v.]

LWil