[zaloguj się]

PADŁY (1) part praet act

Fleksja

N sg m padły.

stp notuje, Cn, Linde brak.

Przewrócony, wywrócony:
Wyrażenie: »o ziemię padły«: Prorutus, O źiemię pádły/ wywrócony. Mącz 362a.

Synonim: wywrocony.

Cf 1. PAŚĆ

LWil