[zaloguj się]

PALICZKA (1) sb f

Fleksja

N sg paliczka.

stp w innym znaczeniu, Cn notuje, Linde XVI (ten sam przyład) – XVII w. (z Cn).

Dem. odpalica” ‘kij do podpierania się:
Zestawienie w funkcji nazwy astronomicznej: »świętego Jakuba paliczka« = gwiazdozbiór Oriona (cf der Iacobstab Linde); Iugula, Orion Cn: Iugula vel iugla, Gwyazdá álbo świętego Iákubá páliczká. Mącz 177b.

ZCh, (JZ)