[zaloguj się]

PAŹDZIERNIKOWY (1) ai

Fleksja

N pl subst październikow(e).

stp brak, Cn notuje, Linde bez cytatu.

Przymiotnik odpaździernik; octobris Cn: Dni Pázdź. [Cf Dni Máio. ++3, Dni Lipco. ++4] LatHar ++5v.

HK