[zaloguj się]

[PERZOWY ai

Fleksja

G sg n p(e)rzow(e)go.

stp, Cn, Linde brak.

Przymiotnik od1. perz” ‘Agropyron repens:
Wyrażenie: »korzenie perzowe«: Weźmi ſtárego korzenia Perzowego SienHerb 609b.]

KW