[zaloguj się]

PIĄTNIK (14) sb m

Fleksja
pl
N piątniki
G piątników
D piątnikóm
A piątniki

pl N piątniki (1).G piątników (2).D piątnikóm (1).A piątniki (10).

stp, Cn, Linde brak.

Znaczenia
Młoda ryba, narybek (14): dobrze/ ábyś miał [...] ná odroſt Piątnikóm Stáwki nie wiélkié. Strum O3; Abowiém kiedy tego będźieſz pilnował/ ſwoié Piąthniki ſwégo mnożenia miéć będźieſz Strum P2v; Ieſlibyś téż miał Staw wielki [...] á Piątniki by miał nie doroſłé: tedy máłych nie ſadź Strum P3, N3, Pv, P2v [2 r.], P4, Q.

W charakterystycznych połączeniach: piątniki małe, niedorosłe, prawie dorosłe.

Zwrot: »sadzić (a. rozsadzić) piątniki; nasadzenie piątnikow« (3;1): ieſliby máłé Piątniki ſádźił/ tedy muśi do trzech Lat wytrwáć. Strum L; Potrzebá tego áby przed náſádzánim Piątników/ wyłowiłeś Szczubielice dobrze. Strum Q, P2v, Q2v; [Sadzają weń [staw] piątników kóp 250 LustrKrak I 231].
Szereg: »piątniki albo stopniki« (1): óni mogą miéć Piątniki álbo Stopniki práwie doroſłé do Nárybienia Stáwów. Strum P3v.

LW