[zaloguj się]

[PIERZYNCZYSKO sb n

Fleksja

N sg pierzynczysko.

stp, Cn, Linde brak.

Aug. odpierzyna”; peior.:
Wyrażenie: »pierzynczysko stare«: pierzynczysko stare InwMieszcz 1584 nr 252.

Cf [PIERZYŃSKO]]

KW