[zaloguj się]

ROZPRAWIAJĄCY (1) part praes act

Fleksja

G a. A sg m rozprawiając(e)go.

stp s.v. rozprawiać, Cn, Linde brak.

Mówiący, rozważający [o czym]: Apollonius [...] záſſedł áż do Bráchmánow/ áby iedno Hiárchi Mędrcá [...] miedzy nie wielą [lege: niewielą] dyſcypułow/ o Náturze/ o biegániu gwiazd/ o odmienie dniow/ roſpráwiáiącego/ ſluchał. Leop *B2.

Cf ROZPRAWIAĆ

KW