[zaloguj się]

ROZPRAWIANIE (2) sb n

o oraz oba a jasne.

Fleksja
sg
D rozprawianiu
L rozprawianiu

sg D rozprawianiu (1).L rozprawianiu (1).

stp notuje, Cn w innym znaczeniu, Linde brak.

Znaczenia
1. Rozstrzyganie (1): Dissolubilis, Latwi ku rozwiązániu/ roſpráwiániu Mącz 401b.
2. Wyprawianie skóry (1):
Wyrażenie: »rozprawianie skory« (1): V ſkor ná vchu dobrze roſpráwowáć znák: á to vcho/ ná ktorym znák/ przy roſpráwiániu ſkory rozpiąć drewniąſzcżkámi/ żeby był znák znácżny. GostGosp 86.

Cf ROZPRAWIAĆ

KW