[zaloguj się]

PODARZANIE (1) sb n

Fleksja

N sg pod(a)rz(a)ni(e).

stp, Cn, Linde brak.

Znaczenia
Obdarowywanie: Largitas – Dobrowolne podarzanie. Calep 583a.

Cf PODARZAĆ

KW