[zaloguj się]

ROZRUSZYCIEL (1) sb m

Fleksja

V sg rozruszycielu.

stp, Cn brak, Linde XVI w. (ten sam przykład).

Ten, kto niszczy, burzy [czego]: A mimo chodzący bluznili go [Żydzi ukrzyżowanego Jezusa] [...] mowiąc. Ach rozruſzyćielu kośćiołá [Dissolvens templum]/ á zá trzy dni iy buduieſz/ záchoway ſię ſam. BudNT Matth 27/40.

ZCh