[zaloguj się]

PODGRYŹĆ (1) vb pf

Fleksja

con 3 sg m by podgryzł.

stp, Cn brak, Linde bez cytatu.

Gryząc od spodu uszkodzić [co]: Iáko Pan [...] vrośćił drzewko nád głową iego [świętego człowieka]/ iáko záſię roſkazał robakowi áby podgryzł á vſuſzył drzewko ono. RejZwierc 200.

Formacje współrdzenne cf GRYŹĆ.

Cf PODGRYZION

SBu