[zaloguj się]
PODPASZNA  Cn s.v. podpasze; Linde brak.

Cf PODPASZNY