[zaloguj się]
  • Treść tego hasła nie została jeszcze opublikowana.

hasło typ hasła frekwencja kategoria uwagi
(PODPORAĆ) prawdopodobne słownikowe cf podporający