[zaloguj się]

PODROŻ (1) sb f

Teksty nie oznaczają ó; pierwsze o prawdopodobnie jasne (tak w po-).

Fleksja
sg
N podroż
G podroży
A podroż

sg [N podroż.G podroży.]A podroż.

stp, Cn brak, Linde XVIII w.

Powinność dostarczania podwód i przewożenia produktów dworskich, także podróżowania w poselstwie: [Tedy urząd rewizorski widziawszy przedtym przywileje ich przy spisowaniu czynszów [...] około podróży, widząc rzecz być słuszną i sprawiedliwą, zostawił go przy mocy przywileja jego LustrLub 56.]

[podroż dokąd: [kmiecie] Spy nie dają, ale winni podroż do Proszowic, do Koszyczek LustrKrak I 58.]

Zwrot: »jechać na podroż«: Więc gdy [kmiecie] iádą ná podroż/ tedy robić nie chcą RejZwierz 138.
[Wyrażenie: »podroż pieszo«: [mieszczanie] telko posługi do zamku wyrządzają, to jest podróż pieszo, [z] sieciami a na plewidło etc. LustrKrak II 22.]

Cf PODROŻE

LWil