[zaloguj się]

PODUSZECZKA (8) sb f

o, e oraz a jasne.

Fleksja
sg pl
N poduszeczka poduszeczki
A poduszeczkę
L poduszecce

sg N poduszeczka (4).A poduszeczkę (2).L poduszecce (1).pl N poduszeczki (1).

stp brak, Cn s.v. poduszka, Linde XVIIXVIII w.

Dem. odpoduszka (8):
1. Od znacz. podstawowego; culcitella, culcit(r)ula, pulvillus Cn (4):
a. Podkładana pod głowę w łóżku (1): Pulvillus – Poduſzeczka Calep [875]b.
b. Służąca do siedzenia na niej (1): Do tegoſz stoleczka, ieſt poduseczka Axamitna czerwona WyprKr 112.
c. Podkładana pod rękę (2): pomálucżku práwą ſwą rękę/ [...] włożyłá pod łokieć lewey ręki/ onego dobrego páná/ ktorą rękę on/ iáko delikat/ położił był ná poduſzecce táfciáney [...] á záraz [...] włożyłá ſobie onę poduſzecżkę ná głowę/ áby tá byłá/ iáko tarcżą GórnDworz P6-P6v.
2. Od znacz. ‘podkładka’, teżto, co się przykłada (4):
a. Od znacz. ‘miękka podkładka pod uprząż (1): Tomex, Chomąto końskie álbo też poduſzeczki máłe poboczne które do śliey albo też gdzie indzyey prziwięzuyą áby koniá nie tárły. Mącz 458a.
b. Od znacz. ‘rodzaj peruczki (1): Galericulum, Poduſzecká/ Prziprawki álbo záprawki włoſiánie. Mącz 142a.
c. Kompres, opatrunek [z czego] (2): Splenium, Nieyáki plaſterek yákoby poduſzeczká z chuſt którą ná rány przikłádáyą Mącz 409c; ſeccuł álbo poduſzeczkę ztegóż czynią/ vtłukſzy tychże korzenia/ to ieſt/ kminu/ móſzkatu/ gáłgánu/ cynámonu/ cytwaru/ tho co ſye podoba Oczko 32v.

KW, AL