[zaloguj się]
PODWODZTWO  stp; Cn, Linde brak.

Cf PODWODOWSTWO