[zaloguj się]

1. POJAZD (12) sb m

o prawdopodobnie jasne (tak w po-); -åzd, -azd-.

Fleksja
sg pl
N pojåzd pojazdy
G pojazd(o)w
A pojåzd pojazdy
L pojeździ(e)ch

sg N pojåzd (2).[A pojåzd.]pl N pojazdy (5).G pojazd(o)w (1).A pojazdy (2).L pojeździ(e)ch (2).

stp notuje, Cn w innym znaczeniu, Linde XVIIXVIII w.

Znaczenia
1. Zaprzęg konny (10): (nagł) Poiázdy koſztowne. (–) NVż záſię poiázdy náſze/ koń zá pięć ſeth złothych/ rząd zá drugie. RejZwierc 58, A6, 58v marg, Bbbv.

W połączeniach szeregowych na oznaczenie wystawnego trybu życia (5): Bo kto tám widzi álbo widał ony wymyſlne vbiory iego/ potráwy iego/ poiázdy iego/ ony muły ony konie vbráne iego/ ieſt ſie cżemu dziwowáć. RejAp 153; Gdyż duſzá áni rozlicżnych kſtałtow/ áni vſtrzępionych vbiorow/ áni dziwnych á pſtrych poiázdow nie potrzebuie. RejZwierc 104v, 57v, 58, 267v.

Szereg: »pojazdy, konie« (1): Nuż poiázdy nuż konie/ iákie dziwne máią RejZwierc 244. [Ponadto w połączeniach szeregowych 2 r.]
[Przen [czyj]: Pokorá/ choć nie bez grzechu vprzedza poiazd Phárizeuſzá ArtTanat G5.]
2. Szlak, droga; przen [czyj] (2): Abowiem to ieſt bog ktorego poyazd właſny niebo ieſt RejPs 99, 97v.

ZCh