[zaloguj się]

[POSTĘPAWAĆ vb impf

Fleksja

1 sg praes postępåwåm.

stp, Cn, Linde brak.

Poruszać się do przodu: Poſterpawam [!]/ Pergo, procedo, progredior. Volck Sss3v.

Formacje współrdzenne cf STĄPIĆ.]

JDok