[zaloguj się]

POWICHROWANIE (1) sb n

Fleksja

A sg powichrowani(e).

stp, Cn, Linde brak.

Pogmatwanie, przekręcenie sensu [czego]:

W połączeniu szeregowym: Nákłonił (ſyn Boży) niebá y zſtąpił: To tu gruba y ſproſna łátá do ſłow Dawidowych śmiele przyſzyta. A wnet potym támże/ nie mniey ſproſne ſłow Páwłowych powichrowánie/ opákowánie y wyſzpocenie káżdy obacży. CzechEp 216.

Synonimy: opakowanie, pofałszowanie, sfałszowanie, wyszpocenie, wywracanie.

Cf POWICHROWAĆ

KW