[zaloguj się]
POWSINOGA  Cn; Linde XVII (z Cn) – XVIII w.