[zaloguj się]

PRASOWNIA (2) sb f

Pierwsze a oraz o jasne, końcowe a pochylone,

Fleksja
sg
N prasowniå
G prasowni(e)j

sg N prasowniå (1).G prasowni(e)j (1).

stp brak, Cn notuje, Linde XVI w. (jeden z niżej notowanych przykładów).

Pomieszczenie, w ktorym przy użyciu prasy wyciska się sok; calcatorium, torcularia cella, torcularium Cn (2): Torcular, Práſá y práſownia/ to yeſt/ dóm gdzie wino práſuyą/ wyćiskáyą. Mącz 458c; Torcularia vasa. Naczynie do práſowniey należące. Mącz 458d.

Cf [PRASADLNICA]

LW