[zaloguj się]
  • Treść tego hasła nie została jeszcze opublikowana.

hasło typ hasła frekwencja kategoria uwagi
PRAWIEDLNE odsyłacz słownikowy cf prawidlne