[zaloguj się]

[PREPUCYJA sb f

Fleksja

G pl prepucyj(e)j.

stp, Cn brak, Linde XVI w. błędnie: prepucyj s.v. obrzezek.

Obrzezany napletek z członka męskiego [praeputiumwirzch skory na członku męskim Murm 61; – łono BartBydg; – skóra która męski członek nakrywa Mącz 318d; – skorka na męskim członku Calep; nieobrzezka, nieobrzezek; obrzezek abo odrzezek, obrzazowania żydowskiegopraeputium Cn]: Rzekł Saul záś ſlużebnikom: Mowćieſz ieſzcże ták do Dawidá: Nie potrzebuieć Krol wielkiego wiánowánia/ iedno tylko ſto Prepucey [!] [centum praeputia] z obrzázánia Filiſtynow Leop 1.Reg 18/25 (Linde błędnie: prepucyj s.v. obrzezek).

Synonimy: obrzezek, obrzezka, skoreczka.]

JDok