[zaloguj się]
  • Treść tego hasła nie została jeszcze opublikowana.

hasło typ hasła frekwencja kategoria uwagi
1. PROŻNY 894 ai też prożny, prozny, prażny, prazny, prożni, prozni, [prozdny] (794), prożen, prozen, prażen, prazen (86)