[zaloguj się]
PRZEBRODA  stp; Cn notuje, Linde brak.

Cf PRZEBROD