[zaloguj się]
PRZEBYTNY  Cn s.v. przebyty; Linde XVII w. (z Cn).

Cf [NIEPRZEBYTNY]