[zaloguj się]

PRZEDAĆ SIĘ (9) vb pf

sie (6), się (3).

e prawdopodobnie jasne (tak w prze-); a jasne.

Fleksja
inf przedać się
praet
pl
3 m pers przedali się
subst przedały się
plusq
sg
3 m był się przedåł
n było się przedało
imperativus
pl
2 przedajcie się
conditionalis
sg pl
3 m m pers by się przedali
f by się przedała m an

inf przedać się (4).fut 3 sg przedå się (1).[praet 3 pl m pers przedali się. subst przedały się.]plusq 3 sg m był się przedåł (1). [n było się przedało.]imp 2 pl przedajcie się (2).con [3 sg f by się przedała.]3 pl m pers by się przedali (1).

stp, Cn brak, Linde także XVII w. s.v. przedać.

1. Sprzedać siebie (3):

przedać się po ile (1): A gdy będzyecie [książki] w Mázoſzu/ Przedáycie ſie po dwu groſzu BielKom A4v.

Zwrot: »przedać się za pieniądze (a. za pieniążki)« [w tym: komu (1)] (2): IDźcie ná ſwiát moie kſiąſzki/ Przedáycie ſie zá pyeniąſzki BielKom A; á ieſlić ſie przeda zá pieniądze twoy brát/ nie rob nim iáko niewolnikiem/ ále iáko naiemnikiem BielKron 36.
2. Przejść, oddać się pod inną zwierzchność polityczną (2):

przedać się do kogo (2): Waſił Wielki Xiądz Moſkiewſki prziſłał mu ná pomoc Oſtáphijá Daſkiewicá onego ſławnego kozaká (ktory ſię był do niego przedał/ iáko miał obyczay) StryjKron 712; [Co [zwycięstwo Litwy nad Niemcami] Żmodź widząc, zaraz się do Litwy przedali, Czym Niemcom hardym w szyku serce zepsowali. StryjPocząt 231; StryjKron 389]. Cf przedać się od kogo do kogo.

przedać się od kogo, [od czego] do kogo (1): Krzyżacy przećiw poſtánowieniu przymierza Páſſenheymeńſkich mieſzczan námawiáli/ áby ſię od Krolá do nich przedáli StryjKron 637; [iż Brzeście Litewskie, które się było od Polski do Rusi przedało, ten Kazimierz zebrawszy się z wojskiem odyskał StryjPocząt 133; StryjKron 407 (Linde)].

[przedać się komu: Po śmierci Ludwikowej Węgrzy, którym były ruskie zamki na Wołyniu i Pokuci polecone [...] przedały się Lubartowi litewskiemu StryjPocząt 301.]

3. Udać kogoś, przedstawić się (fałszywie) jako ktoś [za jakiego] (1):

W przeciwstawieniu: »przedać się ... kupować« (1): Y tym błażeńſtwem [tj. udawanym płaczem]/ chcąc ſie przedáć zá zbytnie ſprzyiázliwe/ á dobrotliwego ſercá/ kupuiemy ie więc/ zá wielkie mátácże GórnDworz N6v.

4. W funkcji strony biernej: zostać sprzedanym (3):

przedać się za ile (2): Bo ten oleiek mogł ſie przedáć [venundari]/ więcey niż zá trzy ſtá groſſy/ y rozdan być vbogim. Leop Mar 14/5; WujNT Mar 14/5.

Zwrot: »przedać się drogo« [szyk zmienny] (2): Mąká ſámá drożey ſie przedáć może niż żyto GostGosp 112; Abowiem mogł ſię ten oleiek przedáć drożey [venundari plus] niż zá trzy ſtá groſzy WujNT Mar 14/5.

Formacje współrdzenne cf DAĆ SIĘ.

LWil