[zaloguj się]

PRZEGRYZAWAĆ (1) vb impf

Fleksja

3 sg praes przegryzåwå.

stp, Cn, Linde brak.

Gryźć coś od czasu do czasu [co]: ábowiem ten pan iuż ieſt iáko on báran miedzy owiecżkámi/ czo im drábiną ſiáno zákriyą/ więc owiecżki miedzy ſzcżeble głowy włożywſzy ſianko ſobie wybieráią/ á pan báran z dáleká ſthoi/ álbo ſłomę álbo gnoy przegryzawa/ bo przed rogámi nie może łbá miedzy ſzcżeble włożyć áby ſiáná doſiągł. RejZwierc 64.

Synonim: przekęsować.

Formacje współrdzenne cf GRYŹĆ.

MP