[zaloguj się]

PRZEGRYZOWAĆ (1) vb impf

e jasne; o prawdopodobnie jasne (tak w -ować).

Fleksja
indicativus
praes
pl
3 przegryzują
fut
sg
3 m będzie przegryzowåł

[praes 3 pl przegryzują.]fut 3 sg m będzie przegryzowåł.

stp, Cn brak, Linde XVIII w. s.v. przegryźć.

1. Gryząc przecinać; przen: wymawiać powoli, oddzielając sylaby:
Zwrot: »słowka przegryzować«: Abowiem to iáwnie widzimy/ niechay będzie kto ozdobion napięknieyſzą vrodą/ nawymyſlnieyſzemi kſtałty y vbiory/ niechay też będzie ozdobion y ſtátecżnoſcią/ y pomiárą/ y powagą wſpaniłą/ á ieſli prawdy nie będzye/ á będzye ſłowká dziwnie przegryzował/ á ludzie to iáwnie bacżą/ tedy to przedſię ſmieſzny pan będzie. RejZwierc 82v [idem] [WerReguła 117 (Linde s.v. przegryźć)].
2. [Działać niszcząco na powierzchnię czegoś: Oprzáłość, zránienié, á iakoby spárzeliná, álbo owrzodzenié w śiedzeniu v ludźi, á w mieyscu przyrodzonym v niewiast bywa [...], któré to, álbo náturá pełna sámá przez śię przynośi, álbo więc kiedy plugastwá przyrodzoné tám tędy trudno odchodząc, dłużéy niż trzebá sye stánowią, przegryzuią, párzą, y ták skórę, muszkuł, y żyłki, któré tám wchodzą dráźnią OczkoPrzymiot 392.]

Formacje współrdzenne cf GRYŹĆ.

MP