[zaloguj się]

PRZEKWIECAĆ (1) vb impf

Fleksja

inf przekwi(e)cać.

stp, Cn, Linde brak.

Stroić żarty, wyśmiewać się, drwić [około czego]: Strzeżono ſye pirwey tákich/ y karano ye ktorzy chćyeli wſſetecznye wyárą ſſermowáć. A dźiś to ſobye za dworſtwo máyą. A yákoby nye dworzánin áni wyczoſány/ ktory około wyáry przekfyecáć nye vmye/ álbo nyechce. KromRozm I Nv.

Synonimy: szydzić, żartować.

Cf PRZEKWIECANIE

MN