[zaloguj się]

PRZEŁUP (1) sb m

Fleksja

N sg przełup.

stp, Cn, Linde brak.

Rozerwanie, rozdarcie: Conscissura [...]. Ipsa ruptio – Przełup, rozerwanię, rozriſsowanie, rozpadlina. Calep 244b.

LW