[zaloguj się]

[PRZEMIESZOWANIE sb n

Fleksja

G sg przemieszowani(a).

stp, Cn, Linde brak.

Dodawanie do czegoś innych składników mieszając [czego = do czego]: Nequaquam dabitis paleas populo ad conficiendos lateres, sicut prius/ yvſz nyebedzecze dodavacz themv ludv plew do przemyeſzovanya glynÿ TomZbrudzBrul Ex 5/7.]

AL