[zaloguj się]

[PRZEPALIĆ SIĘ vb pf

Fleksja

inf przep(a)lić sie.

stp, Cn, Linde brak.

Zostać umieszczonym w ogniu:
Zwrot: »ogniem się przepalić«: ⟨omne⟩ quod potest transire flammam co ſze ognyem przepalicz moze igne purgabitur wyczyſzcziſze TomZbrudzBrul Num 31/23.

Formacje współrdzenne cf PALIĆ.]

LWil