[zaloguj się]

PRZEPLATOWAĆ (1) vb impf

Fleksja

3 sg praes przeplatuje.

stp, Cn brak, Linde XVII w.: przeplatywać s.v. przepleść.

Zsyłać od czasu do czasu coś innego, różniącego się od reszty; przen [co komu czym]: Ták ſie pan z ſwoimi wiernémi ſpráwuie/ Iż im té tu poćiechy żalem przeplátuie: Wſpiéráiąc ie/ gdy widźi/ że trzebá rátunku SiebRozmyśl B.

Formacje współrdzenne cf PLEŚĆ.

SBu