[zaloguj się]

PRZERYWANY (1) part praet pass impf

Fleksja

N sg n przeryw(a)n(e).

stp brak, Cn notuje, Linde XVIII w. s.v. przerwać.

Odbywający się z przerwami, zakłócany; abruptus, interruptus Cn: CZemu przy obiedzie nie zdrowe leniwe iedzenie [...]. (–) Bowiem tam trawienie żołądkowe bywa przeriwane/ Thak iż gdy ſie iuż iedna karmia pocżnie trawić, thedy druga przyſzedſzy cżyni przenagabanie GlabGad G4.

Cf PRZERYWAĆ

SBu, ALKa