[zaloguj się]
  • Treść tego hasła nie została jeszcze opublikowana.

hasło typ hasła frekwencja kategoria uwagi
RZADKA 1 hasło do usunięcia; cf rzadki znacz. 5. »rzadka« Strum Q