[zaloguj się]
PRZESZŁODZIENNY  Cn s.v. przeszłegodniowy; Linde XVII w. (z Cn).

Cf PRZESZŁEGODNIOWY