[zaloguj się]

[PRZYBYSZOW ai

Fleksja

N sg f (attrib) przybyszowa.

stp brak, Cn: przybyszowy, Linde XIX w.; poza tym XVIII w. w innym znaczeniu.

Przymiotnik odprzybysz” ‘trzynasty miesiąc księżycowy; intercalaris, intercalarius Cn: Now przybyſzowá/ we wtorek po ſ. Iákubie ápoſtole/ go⟨dzina⟩ 22. mi⟨nuty⟩ 3. dni chłodne prziwiedzie Prognostyk B6.]

LWil